De la pantofii copiilor către inducția angajaților

În scurta vacanță, încheiată prematur ieri, am participat la un voios party de copii. Ajunsi primii, lui Cezar i-a fost făcut ca la carte instructajul pentru accesul în spațiul de joacă: se lasă pantofii în dulapul alb aflat în dreapta scărilor, nu înainte de a-i descălța, și se purcede la distracție.

Ceea ce s-a și întâmplat. Celorlalți copii, veniți când deja domnul responsabil de instructaj era ocupat cu invitații, nu li s-a mai comunicat nimic. Rezultatul: un dulap gol, cu o pereche de Nike pusă de-a-ndoaselea rătăcită prin el și un maldăr de încălțări chiar lângă, care încurca puțin accesul la scări. Adică așa.

Iată că instructajul succint și formal a funcționat, iar lipsa lui s-a simțit.

E drept că vorbim despre o situația atât de banală încât numai eu am observat asta. Și am făcut-o tocmai pentru că mi-am amintit brusc de toate firmele care angajează oameni și uită să le comunice care sunt regulile casei.

Spre deosebire de petrecerile de copii, unde distracția primează, iar pantofii sunt accesorii inutile, în organizații lucrurile sunt mult mai serioase. Noii angajați sunt oricum vulnerabili, pierduți în spațiu și printre necunoscuți. Au nevoie de repere clare, care le dau nu doar încredere ci și sentimentul că reprezintă un bun organizațional care merită timp, energie și explicații.

Companiile în care inducția este uitată au o fluctuație de personal mare în perioada de probă, deci cheltuieli sporite cu recrutarea și selecția. Au deseori probleme cu brandul de angajator și, cu siguranță, au probleme de organizare internă care le împiedică să fie deschise către noii veniți.

O bună primire a angajaților, pe de altă parte, îi ajută să performeze mai bine, scade vertiginos riscul abandonului precoce al companiei și crește pe termen lung angajamentul asumat.

Prioritizați așadar inducția angajaților. Arătați-le unde este toaleta, care sunt instrumentele de lucru, cum se folosește cafetiera, unde este biroul șefului și astfel vor ști cum să își așeze “pantofii” astfel încât să nu încurce pe nimeni.

Inducția = procesul prin care angajații sunt primiți atunci când se alătură unei noi organizații.